Teatras reikšmė


teãtras [gr. theatron, lot. theatrum — reginio vieta, reginys]:
1. meno šaka,kurios meniniai vaizdai grindžiami erdvinių ir garsinių elementų sinteze; viena erdvinio laikinio meno rūšių;
2. kultūrinė įstaiga, rengianti vaidinimus;
3. pastatas, kuriame rengiami vaidinimai; 4*. vieta, kur kas nors vyksta, plėtojasi, pvz., karo veiksmų Δ.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?