Teocentrizmas reikšmė


teocentrizmas [gr. theos — dievas + lot. centrum < gr. kentron — vidurinis taškas], rel. pažiūra, laikanti dievą aukščiausia ir vienintele vertybe, skatinanti žmogų visu gyvenimu ir veikla siekti nežemiškų tikslų; daugelio religijų, ypač monoteistinių, esminė dalis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?