Tonas reikšmė


tònas [gr. tonos – įtempimas, kirtis]:
1. fiz. garso charakteristika, kurią lemia virpesių dažnis;
2. garso spektro mažiausio dažnio dedamoji;
3. muzikos garsas;
4. intervalas tarp dviejų diatoninės gamos laipsnių (didžioji sekunda);
5. lingv. skiemens centro pagr. dažnio (kartais intensyvumo ir tembro) moduliacija, atliekantį fonologinį vaidmenį, t.y. skirianti žodžius ir jų formas; būdinga daugeliui Azijos, Afrikos, Amerikos kalbų; 6. frazės, posakio ištarimo emocinis atspalvis; 7. dailėje – spalvos kokybė, priklausanti nuo dažų pigmento koncentracijos; 8*. elgsena, laikysena, maniera.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?