Toponimika reikšmė


toponìmika, mokslas, tiriantis toponimiją, jos atsiradimą, funkcionavimą ir raidą.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota