Totalinis reikšmė


totãlin‖is [pranc. total < lot. totalis — visas, ištisas], pilnutinis, visa apimantis, pvz., Δ karas (kariaujamas visomis priemonėmis, nesilaikant tarptautinės ir karo teisės normų), ~ė mobilizacija.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?