Transformacija reikšmė


transformãcija [lot. transformatio], pavertimas, pavirtimas, keitimas, per(si)tvarkymas, per(si)formavimas:
1. kintamosios el. srovės įtampos sumažinimas arba padidinimas transformatoriumi;
2. mat. abipus vienareikšmis aibės atvaizdis į tą pačią arba kt. aibę;
3. biol. gen. informacijos patekimas į ląstelę su svetima dezoksiribonukleino rūgštimi;
4. lingv. morfemų, žodžių arba žodžių klasių junginių keitimas, kuriuo iš vienos konstrukcijos galima gauti kt. konstrukcijas, pvz., aktyvo pakeitimas pasyvu („statybininkai statė namą“ ir „namas buvo pastatytas statybininkų“);
5. aktoriaus pasivertimas, persikūnijimas; viena vaidmens kūrimo priemonių; 6. cirko arba teatro numeris pagrįstas greitu artisto išvaizdos (peruko, grimo, kostiumo, balso) pakeitimu.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?